Welkom bij Stichting 10%

We bieden directe hulp aan degene die onze hulp nodig heeft. Die hulp is zoveel mogelijk concreet en materiaal. We maken dus geen geld over aan andere stichtingen, die zich inzetten voor goede doelen.