Anbi-informatie Stichting 10 Procent

Anbi-informatie Stichting 10 Procent; Ten behoeve van de Belastingdienst nemen wij de volgende informatie op.

1. Naam: Stichting 10 Procent

2. Het RSIN of fiscaal nummer: 810276069

3. Onze contact gegevens.

Stichting 10 Procent kiest ervoor haar werk te doen vanuit de anonimiteit.

De stichting is bereikbaar via: Reeweg Oost 94, 3312CS te Dordrecht

4. Het bestuur bestaat uit de volgende functies en personen:

Voorzitter              : Jolita Meuldijk-Steinvoort
Secretaris              : Melaniet Petiet
Penningmeester : Gerard Bergers

Bank:NL 22 ABNA 0565 9813 90 t.n.v. Stichting 10 procent

5. Beleidsplan 2019- 2024; Ons beleid is er op gericht om direct of indirect financiële of materiële bijdragen te verlenen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen die op of onder het bestaansminimum leven. Het kan hierbij gaan om mensen die onvoldoende in hun elementaire basisbehoeften kunnen voorzien of om mensen die zich niet kunnen ontplooien overeenkomstig hun talenten. Het voornemen van de stichting is om jaarlijks € 10.000,- beschikbaar te stellen. Stichting 10 Procent kiest ervoor haar werk te doen vanuit de anonimiteit.

6. Beloningsbeleid; De bestuursleden functioneren onbezoldigd; zij ontvangen geen  salaris of  fees.

7. De doelstelling van de Stichting is de aangeslotenen in staat te stellen om, indien dit voor de betreffende aangeslotene verantwoord is, 10 procent van zijn of haar netto inkomen te doneren ten behoeve van diegenen in onze wereld die niet in staat gesteld zijn een menswaardig bestaan te leiden.

8.  Activiteiten in 2017; Er zijn kerstpakketten gemaakt en verstrekt aan Nederlandse huishoudens in financiële nood * Een instelling voor ouderenhuisvesting in Litouwen is ondersteund * Het transport van hulpgoederen vanuit Nederland naar Litouwen is ondersteund * Kansarme jongeren ontvingen hulp bij de aanschaf van studiematerialen * Een kind is geholpen aan steunzolen * via een vrouwen-opvangorganisatie zijn v/m bewoners voorzien van een babyuitzet, zijn de naturalisatiekosten van een kind vergoed en is iemand geholpen met woninginrichting.

Activiteiten in 2018;  Er zijn kerstpakketten gemaakt en verstrekt aan Nederlandse mensen, die in financiële moeilijkheden zitten.

Activiteiten in 2019; Er hebben dit jaar geen activiteiten plaats gevonden

Activiteiten in 2020; Er zijn twee bestuursleden uitgetreden en twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. * Ter bestrijding van de eenzaamheid is een bijdrage geleverd aan een instelling voor ouderen in Zwijndrecht. * Kansarme jongeren ontvingen hulp bij de aanschaf van studiematerialen * Ter verlichting van de gevolgen van de COVID-pandemie is zuurstofapparatuur bekostigd voor een kliniek in Gambia.

9. Financiële verantwoording:

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022