Werkwijze van stichting 10%?

Voorwaarde voor een donatie door Stichting 10% is dat de betreffende kosten niet vergoed worden door een andere voorziening of organisatie. We saneren geen schulden. We betalen direct aan de leverancier, nooit aan de persoon voor wie de aanvraag wordt gedaan.
Om rekening en verantwoording af te leggen, ontvangen we ter controle de bon of rekening van de aanvrager. Ook ontvangen wij een foto na afloop. Er volgt altijd bericht over toekenning of afwijzing van een aanvraag, maar over de reden voor toekenning of afwijzing wordt nier gecorrespondeerd.
Om een aanvraag te doen neemt U schriftelijk contact op met de Stichting 10%. Stuur altijd een onderbouwde aanvraag met (pro forma) offerte of begroting mee.