Wie is de stichting 10%

De Stichting Tien Procent is opgericht in 2000 en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij gebrek aan activiteiten in 2019 is deze status vervallen. Voor 2020 is deze opnieuw aangevraagd. Uw donatie is in dat geval aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Stichting 10 % hoeft in dat geval ook geen successierecht of schenkingsrecht over gedoneerde erfenissen en schenkingen te betalen.

De donateurs van de Stichting brengen het geld bijeen dat vervolgens wordt uitgekeerd aan diverse goede doelen. Zij kiezen ervoor dit te doen in anonimiteit.
Stichting 10%
Reeweg Oost 94
3312CS Dordrecht
Bank: NL 22 ABNA 0565 9813 90