Wie is de stichting 10%

De Stichting Tien Procent is opgericht in 2000 en is door de belastingdienst aangemerkt als AlgemeenNut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Stichting 10 % hoeft daarnaast geen successierecht of schenkingsrecht over gedoneerde erfenissen en schenkingen te betalen.

De donateurs van de Stichting brengen het geldbijeen dat vervolgens wordt uitgekeerd aan diverse goede doelen. Zij kiezen ervoor dit te doen in anonimiteit.
Stichting 10%
Reeweg Oost 94
3312CS Dordrecht
Bank: NL 22 ABNA 0565 9813 90