Wat doet de stichting 10%

We bieden directe hulp aan degene die onze hulp nodig heeft. Die hulp is zoveel mogelijk concreet en materieel. We maken dus geen geld over aan andere stichtingen, die zich inzetten voor goede doelen.

De Stichting beheert een kleinschalig fonds en schenkt aleen kleine geldbedragen. Liefst doen we dat ten behoeve van mensen die overal al hebben aangeklopt,maar niet konden worden geholpen door andere instanties.

Een aantal willekeurige voorbeelden van hulp, die de stichting in de afgelopen 3 jaar heeft geboden:.

Bewegen

Kunnen bewegen, dat lijkt zoiets vanzelfsprekends. We weten allemaal dat bewegen belangrijk is. Niet alleen voor je lichamelijke conditie, maar ook om je mentaal goed te voelen. Soms hebben mensen echter geen geld om een lidmaatschap van een sportvereniging te kunnen betalen. Dan probeert de Stichting 10% te helpen. Een aantal voorbeelden van hulp die het mogelijk maakte dat mensen (letterlijk) in beweging kwamen:We hebben in het verleden een fitness-abonnement gefinancierd voor iemand die financieel in de knel zat. We hebben ook geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een sportveld voor mensen in een Roemeense psychiatrische inrichting.

Leren

Ontplooiing begint met leren. Daarom ondersteunt de stichting Tien Procent in verschillende landen kinderen en jong volwassenen, die geen geld hebben om naar school te gaan en/of schollboeken te kopen. Het schoolgeld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de school. Zo hebben we het voor tien weesmeisjes in Kenia mogelijk gemaakt vier jaar lang de middelbare school te volgen. Negen kinderen in Tanzania kunnen door de steun van onze stichting een middelbare opleiding volgen. Ook op andere manieren helpt stichting 10% bij het vergroten van kansen voor kinderen.
In Oekraine hebben we een school geholpen met de inrichting van lokalen en de aanschaf van leermiddelen. Nu is er een kapperslokaal, een horecalokaal en een houtbewerkingslokaal, waar de kinderen een beroep kunnen leren.

Gezondheid

We leven in een rijk land, met allerlei voorzieningen voor het opvangen van extra kosten wanneer je ziek wordt of een beperking hebt. Toch merken we dat er ook in Nederland mensen zijn die bijkomende kosten door bv. ziekte niet kunnen opbrengen. Daarom hebben we in de afgelopen jaren diverse keren mensen geholpen met bijvoorbeeld de aanschaf van orthopedische schoenen, een bril, een onverwachte tandartsrekening of medicijnen die niet vergoed werden. Ook in het buitenland springen we bij, als dat nodig is en helpen we soms bij het betalen van medische kosten.